Verkoopvoorwaarden


Alvorens een bestelling te plaatsen, erkent de klant ze te hebben gelezen.


Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Domaine du Chant d'Eole sprl

Grand'Route 58

7040 Quévy-le-Grand

Tel: 065 22 05 00

BTW BE 0526 828 081


Artikel 2 - Wettelijke leeftijd

De wettelijke leeftijd voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door een bestelling te plaatsen,

verklaart de koper minstens 18 jaar oud te zijn.


Artikel 3 - Prijzen

De prijzen in onze aanbiedingen zijn 3 maanden geldig, tenzij anders vermeld in de prijsofferte en

eventuele verhoging van accijnzen en/of belastingen.

Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief btw en leveringskosten.

Domaine du Chant d'Eole sprl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen en/of eventuele fouten te corrigeren.Artikel 4 - Bestellen

Er mag maximaal 10% Rosé besteld worden.

De klant is echter niet verplicht om dit type wijn te bestellen.

De klant moet bij zijn bestelling alle gegevens opgeven, zoals facturatieadres,

leveringsadres, btw-nummer, telefoonnummer, e-mailadres, contactpersoon, enz.)


Artikel 4a - Evenement


De keuze van de gerechten voor je evenement wordt maximaal 10 dagen voor de genoemde datum gevalideerd. Na deze termijn zal de chef het menu aanpassen in functie van de marktproducten.

Een aanbetaling van 50% is vereist om je evenement te valideren. Het saldo moet volledig betaald worden binnen 7 dagen na de datum van het evenement. Voor elke administratieve wijziging wordt een extra forfaitair bedrag van €25 aangerekend. Verbruik en overschot op de dag van het evenement worden apart gefactureerd.

Er worden geen wijzigingen doorgevoerd in geval van terugtrekking of annulering binnen 7 dagen voor het evenement.

Wat de technische en logistieke aspecten betreft, zullen alle wijzigingen binnen 72 uur voor je evenement extra kosten met zich meebrengen, inclusief de huur van apparatuur en de levering van diensten, afhankelijk van de beschikbaarheid van apparatuur en mankracht tijdens deze periode.Artikel 5 - Levering

De goederen worden geleverd tussen 7 en 10 werkdagen na ontvangst van uw betaling.

De goederen worden geleverd door onze bestelwagen franco huis.

De flessen worden verpakt in dozen van 6 flessen.

De ondertekening van de leveringsbon geldt als aanvaarding door de klant.

Als een levering beschadigd aankomt bij de klant, moet de klant deze geheel of gedeeltelijk weigeren ten laatste op het moment dat

de leveringsbon ondertekent.

De transporteur zal Domaine du Chant d'Eole sprl hiervan op de hoogte brengen, die onmiddellijk

een identiek pakket opnieuw zal versturen naar de klant.

Grand'Route, 58 - 7040 Quévy-le-Grand - Frankrijk www.chandeole.be - BTW BE 0526 828 081 - CB BE32 0689 0132 1502Artikel 6 - Betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld in onze prijsofferte.

De verkoper behoudt de volledige en exclusieve eigendom van de goederen tot de volledige betaling ervan, niets

uitgezonderd of voorbehouden.Artikel 7 - Wederverkoop

De verkochte producten mogen niet worden aangetroffen in de middelgrote of grote distributie.

Artikel 8 - Retourzendingen

Indien u één of meerdere producten wenst te retourneren, gelieve ons hiervan per e-mail op de hoogte te brengen op het volgende adres info@chantdeole.be. Deze moet ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling worden toegestuurd.

U wordt dan verzocht de producten in hun geheel, in perfecte staat en in hun originele verpakking of, naar uw keuze, in een geschikte verpakking aan ons terug te sturen (retourreizen op eigen risico) binnen een termijn van maximaal 14 dagen vanaf de verzending van de e-mail.


ADRES VOOR TERUGZENDING VAN GOEDEREN

Domaine du Chant d'Eole sprl

Grand'Route 58

7040 Quévy-le-Grand

België


Artikel 9 - Diversen

Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

In geval van een geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van Koophandel van Bergen bevoegd, niettegenstaande andersluidende bepalingen

. Voor meer informatie over deze algemene verkoopsvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen per post Domaine du Chant d'Eole sprl - Grand'Route 58, 7040 Quévy-le-Grand, per telefoon op +32 65 22 05 00 of per e-mail op info@chantdeole.be.


Artikel 10 - Beperkingen op het gebruik van tickets 

10.1: Het uitgegeven ticket is alleen geldig voor de aangegeven datum en tijd.
10.2: Alleen tickets gekocht op de website van Chant d'Eole
zijn geldig. 10.3: Het ticket mag niet worden gebruikt voor reclame en/of commerciële doeleinden zonder toestemming van de directie van Chant d'Eole.


Artikelen 11 - Uitgifte van tickets

11.1 : Alleen per e-mail verzonden tickets met een barcode zijn geldig voor een bezoek aan het domein. Tickets die per e-mail zijn ontvangen, kunnen door de klant worden afgedrukt en tijdens het bezoek worden gebruikt;


Artikel 12 - Annuleringen en terugbetalingen

Tickets kunnen niet worden terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch kunnen ze worden teruggenomen of geruild. Er is geen terugbetaling mogelijk in geval van annulering of uitstel van een bezoek;